ติดต่อเรา

ที่ตั้งของเรา

บริษัท อมรินทร์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
111/21 เคพาร์คบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถ. มหิดล
ต. หนอยหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

โทร : 084-4069995
โทร/แฟกซ์ : 052-017099

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9:00-18:00 น.

customerservice@amarin-pharma.com
amarinpharma.th@gmail.com

Line ID: sale4amarin

 

 

 

 

 

 

Share this