FAQs

Q: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด มีบริการอะไรบ้าง

A: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด รับจ้างผลิตสินค้ากลุ่มสุขภาพพร้อมทั้งขึ้นทะเบียน อย. ภายใต้แบรนด์ลูกค้า

– บริการรับจดทะเบียน อย. / จดแจ้ง (FDA Registration)

– บริการให้คำปรึกษาช่องทางการตลาด (Marketing Consultant)

– บริการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ (Researching & Developing Products)

– บริการออกแบบและจัดหา บรรจุภัณฑ์ ฉลากและสื่อสิ่งพิมพ์ (Packaging, Art Work & Logo Designing)

– บริการจับคู่ทีมนักวิจัยและลูกค้าเพื่อผลิตสินค้านวัตกรรมสู่ตลาด (Matching Services team and produce Innovative Products to market)

– บริการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ขอโฆษณา ฮาลาล และเพื่อส่งออก (Service for Licenses such as Advertising, Halal, Export Permit Service, Etc)

– รับผลิตจำนวนน้อยสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจ และกลุ่ม OTOP ที่ต้องการมาตรฐานเพื่อส่งออก (Services offered Research about Innovation Products)

 

Q: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

A: ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ลูกค้าแจ้งความต้องการให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. เลือกสูตรผลิตภัณฑ์ กรณีที่ใช้ทะเบียน อย. ของบริษัท
3. เจ้าหน้าที่จัดส่งใบเสนอราคา
4. ลูกค้าชำระค่าวิจัยและพัฒนาสูตร
5. บริษัทส่งตัวอย่างลูกค้า
6. ลูกค้าชำระค่าขึ้นทะเบียน

กรณีที่จดแจ้งทะเบียน อย.ใหม่

1. ลูกค้าแจ้งสูตรที่อยากได้
2. ลูกค้าชำระค่าวิจัยและพัฒนา
3. บริษัทส่งตัวอย่างให้ลูกค้า
4. สรุปสูตรในการผลิตและประเมินราคาสินค้า

– ลูกค้าตั้งชื่อสินค้าพร้อมทั้งชำระค่าขึ้นทะเบียน
– บริษัทฯ ยื่นขอเอกสารให้ อย.
– บริษัทส่งเลขทะเบียน อย. พร้อมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

5. ออกแบบ Packaging
6. บริษัททำการ QC ตรวจสอบรูปแบบ Package
7. ชำระเงินมัดจำ 50% ก่อนการผลิต
8. เริ่มสู่กระบวนการผลิต
9. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้า ผลิตเสร็จ
10. จัดส่งสินค้าให้ส่งถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด

 

Q: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด สามารถผลิตอะไรได้บ้าง

A: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีหลากหลายขนาดและรูปแบบ ซึ่งแบ่งเป็น

1. แคปซูล (Capsule)

2. เม็ด (Tablet)

3. แคปซูลนิ่ม (Soft Gel)

4. แคปซูลแข็ง (LICAPS), (Hard Capsule)

5. ผงชงดื่ม (Powder Drink)

6. กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง (Instant Coffee)

7.ชนิดน้ำ (Beauty Drink)

 

1. ยาแผนโบราณ

1.1 แคปซูลนิ่ม (Soft Gel)

1.2 แคปซูลแข็ง (LICAPS), (Hard Capsule)

1.3 เม็ด (Tablet)

1.4  แบบน้ำ (Liquid)

1.5 ยาชง (Herbal Infusion)

อาทิ เช่น ยาหม่องสมุนไพร น้ำมันนวด ยาดม น้ำมันเหลือง เป็นต้น

 

2. ยาแผนปัจจุบัน

2.1 แบบน้ำ (Liquid)

2.2 แคปซูลนิ่ม (Soft Gel)

2.3 แคปซูลแข็ง (LICAPS), (Hard Capsule)

2.4 เม็ด (Tablet)

2.5 ครีม (Cream)    

 

3. เครื่องดื่ม / ชาชง (Soft Drink / Powder Drink)

 

4. เครื่องสำอาง

4.1 ผลิตภัณฑ์ทั่วไป – (Basic Products): Cleanser, Toner, Scrub

4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตัว – (Body Care Products): Lotion, Soap, Shower

4.3 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว – (Skin Care Products): Brightening, Anti Aging, Massage, Mask, Sleeping Mask, Cream, Sliming Gel, Breast Cream, Men Gel, Anti Acne, Anti Melasma, etc.

4.4 ผลิตภัณฑ์ดูแลผม – (Hair Care Products): Shampoo, Conditioner, Hair Tonic, etc.

4.5 ผลิตภัณฑ์พิเศษ – (Exclusive Products): Medi Cosmetics, Spa, etc.

 

Q: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอะไรมาบ้าง

A: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด มีโรงงานในเครือที่ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้า กลุ่มของยาแผนโบราณที่มีมาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กลุ่มยุโรปและอเมริกายอมรับในสินค้าที่เป็นยาแผนโบราณ อีกทั้งยังมีการรับรองการใช้เครื่องหมายการค้า “HALAL” โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

Q: บริษัทอมรินทร์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดเด่นอย่างไร

A: มีโรงงานในเครือที่รับจ้างผลิตสินค้า 100% ซึ่งไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเพื่อมาแข่งขันหรือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้า วัตถุดิบทุกตัวมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกค้าสามารถสั่งผลิตสินค้าในปริมาณน้อยได้ เพื่อง่ายแก่การเริ่มต้น ทําธุรกิจใหม่ได้ บริษัทฯ รับผลิตเสริมอาหาร ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบันและเครื่องสําอาง ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมและยังให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรอันทันสมัย ในการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้รับการยอมรับ และโรงงานในเครือ ที่มีมาตรฐานสากลๆ ควบคุมการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์

Share this
Share On Facebook
Show Buttons
Hide Buttons