รู้หรือไม่

หรือไม่…? อันตรายจากหมอกควัน PM2.5

รู้หรือไม่…? อันตรายจากหมอกควัน PM2.5
🌫 PM 2.5 หมอกควัน มลภาวะตัวร้ายใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด 🤧

เชื่อว่าหลายคนต้งเคยเจอฝุ่นตัวร้ายนี้มาแล้ว 🌪 อาจจะเจ็บคอ มีน้ำมูก แสบจมูก ปวดหัว หรือบางคนอาจจะป่วยไปเลยก็มี 🚧

 

แต่ฝุ่น ควัน มลภาวะนี้ ทำลายสุขภาพมากกว่าที่คิด 🚨 ถ้าสะสมในร่างกายมากๆ 😵 อาจจะมีอาการร้ายแรงได้ในอนาคตทั้ง

⚠️ โรคหัวใจขาดเลือด
🌫 PM 2.5 หมอกควัน มลภาวะตัวร้ายใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด 🤧

เชื่อว่าหลายคนต้งเคยเจอฝุ่นตัวร้ายนี้มาแล้ว 🌪 อาจจะเจ็บคอ มีน้ำมูก แสบจมูก ปวดหัว หรือบางคนอาจจะป่วยไปเลยก็มี 🚧

 

แต่ฝุ่น ควัน มลภาวะนี้ ทำลายสุขภาพมากกว่าที่คิด 🚨 ถ้าสะสมในร่างกายมากๆ 😵 อาจจะมีอาการร้ายแรงได้ในอนาคตทั้ง

⚠️ โรคหัวใจขาดเลือด