อยากเป็นเจ้าของแบรนด์
ต้องทำยังไง ?

ลูกค้าแจ้งความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลูกค้าแจ้งความต้องการว่าต้องการผลิตสินค้าประเภทใด ต้องการผลิตอาหารเสริม ยาแผนโบราณ หรือ เครื่องสำอาง
– ต้องการสารสกัดเด่นในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร
– ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เห็นผลอย่างไร
– มีสูตรอยู่แล้วหรือไม่ หรือต้องการพัฒนาสูตรใหม่
– ลูกค้าต้องการผลิตสินค้าจำนวนปริมาณเท่าไหร่
– มีงบตั้งไว้เท่าไหร่

เจ้าหน้าที่จัดส่งใบเสนอราคา

เมื่อตกลงรายละเอียดของสินค้าที่จะผลิตกับทางเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเพื่อชำระเงินต่อไป

เลือกสูตรผลิตภัณฑ์

กรณีใช้ทะเบียน อย. ของบริษัท

บริษัทส่งตัวอย่างให้ลูกค้า

ลูกค้าชำระค่าขึ้นทะเบียน

กรณีจดแจ้ง อย. ใหม่

สรุปสูตรในการผลิต

ลูกค้าตั้งชื่อสินค้าพร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียน

บริษัทส่งเลขทะเบียน อย.

บริษัทส่งตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้า

ยื่นขอทะเบียนกับ อย.

พร้อมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

เมื่อได้สูตรผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมขอยื่นขออนุญาติใช้กับทาง อย. โดยทาง “อมรินทร์ ฟาร์มา” มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบให้บริการ

QC ฉลากและบรรจุภัณฑ์

เมื่อมีฉลากและบรรจุภัณฑ์แล้ว ก่อนส่งเข้ากระบวนการบรรจุ ทางบริษัทจะทำการ QC คัดและตรวจสอบความถูกต้องความสวยงามบรรจุภัณฑ์ให้ทุกชิ้นก่อนเข้ากระบวนการบรรจุ ทั้งขนาด สี ตัวอักษร เนื้อหาบนฉลากและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตามที่ อย. อนุญาต

ชำระเงิน 50% แรก

เมื่อได้บรรจุภัณฑ์รอไว้แล้ว ให้ลูกค้าทำการชำระเงิน 50% แรกของการผลิต เพื่อให้ทางโรงงานเริ่มกระบวนการผลิตสินค้าต่อไป

เข้าสู่กระบวนการผลิต

เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าผลิตสินค้า 50% แรกแล้ว ทางโรงงานจะเริ่มผลิตสินค้าทันที

 

เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว

หลังจากที่โรงงานผลิตสินค้าเสร็จ จะมีการแจ้งจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง พร้อมยอดเก็บที่เหลือ ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า 50% ที่เหลือจนหมด เพื่อทางโรงงานจะได้จัดส่งสินค้าต่อไป

ส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าชำระเงินสินค้าครบถ้วนแล้ว ทางโรงงานจะทำการตรวจสอบสินค้าอีกครั้งและส่งสินค้าถึงลูกค้าให้ไวและปลอดภัยที่สุดและหลังจากรับสินค้าแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากทาง “อมรินทร์ ฟาร์มา” ดูแลและให้บริการหลังการขาย

ปรึกษาหรือรับโปรโมชั่นสร้างแบรนด์
ติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

Line ID : wantanasale, sale3amarin, sale2laddawan, sale5amarin, 0844069995