เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 🦠 จะมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่ไม่มีอาการเลย มีอาการเล็กน้อย หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบ 🤧 จนถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อหายแล้วจะยังทิ้งรอยโรคไว้ เหลือเป็นพังผืดและแผลเป็นในปอด ทำให้สมรรถภาพปอดลดลง รู้สึกหายใจไม่เต็มปอด เหนื่อยง่าย ไม่สดชื่น ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้เหมือนเดิม ⛈
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทำได้โดย การฝึกการหายใจ 🌬 การบริหารปอดด้วยเครื่อง Triflow และการออกกำลังกายเบาๆ ซึ่งการจะฟื้นฟูให้ปอดกลับมาเป็นปกตินั้นสามารถทำได้ แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร 🌟 ดังนั้นร่างกายเราจึงต้องการอาหารที่มีประโยชน์ และสามารถไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอในร่างกาย คืออาหารประเภทโปรตีน และต้องเป็นโปรตีนจากพืชที่มีคุณสมบัติ ไฟเบอร์ และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 🌈