แคปซูล

Artboard 1 copy 13
Artboard 2

      วิตามิน D3 รูปแบบแคปซูลเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแสงแดดให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีได้ การตากแดดเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการขาดวิตามินก็อาจจะไม่เหมาะสมและอาจมีอุปสรรค ในอาหารที่มีวิตามินดีสูงนั้นหาได้ยาก ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างการหาวิตามินดีมาทดแทนในรูปแบบอาหารเสริมจึงเป็นที่นิยม การรับประทานวิตามินดีเสริมในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะช่วยในเรื่องการช่วยดูดซึมแคลเซียม ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกบาง และ กระดูกพรุน

Artboard 2 copy
 • Calcium
 • Vitamin D3
 • Shark cartilage
 • Curcumin extract
 • Sesamin extract
 • Vitamin K2
 • AquaminTM (Natural calcium) Magnesium
 • Collagen Typell Collagen dipeptide Krill oil
 • Fish oil & DHA
 • Proteoglycan
 • Eggshell membrane

แคปซูล

Artboard 1 copy 13
Artboard 2

      วิตามิน D3 รูปแบบแคปซูลเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแสงแดดให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีได้ การตากแดดเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการขาดวิตามินก็อาจจะไม่เหมาะสมและอาจมีอุปสรรค ในอาหารที่มีวิตามินดีสูงนั้นหาได้ยาก ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างการหาวิตามินดีมาทดแทนในรูปแบบอาหารเสริมจึงเป็นที่นิยม การรับประทานวิตามินดีเสริมในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะช่วยในเรื่องการช่วยดูดซึมแคลเซียม ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกบาง และ กระดูกพรุน

Artboard 2 copy
 • Calcium
 • Vitamin D3
 • Shark cartilage
 • Curcumin extract
 • Sesamin extract
 • Vitamin K2
 • AquaminTM (Natural calcium) Magnesium
 • Collagen Typell Collagen dipeptide Krill oil
 • Fish oil & DHA
 • Proteoglycan
 • Eggshell membrane

นโยบายความเป็นส่วนตัว | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0515559000081

นโยบายความเป็นส่วนตัว | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0515559000081