แคปซูล

Artboard 1 copy 15
Artboard 2

       เบต้ากลูแคน เป็นสารอาหารที่ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งเบต้ากลูแคนจะเข้าไปลดสารที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการภูมิแพ้ อีกทั้งยังควบคุมไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ เบต้ากลูแคนจึงไม่มีความเป็นพิษอยู่เลย ซึ่งแตกต่างจากการรักษาแผนปัจจุบันทั่วไปที่จะให้ยากดภูมิต้านทานไม่ให้ทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อคนไข้ และมีโอกาสเป็นพิษได้

Artboard 2 copy 3
  • สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตพบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหร่าย หรือพืชชนิดต่างๆ
  • ช่วยในการยับยั้งเชื้อโรคและสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
  • ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจและทางเดินอาหารให้สมดุล
  • กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว ให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดอาการ การก่อภูมิแพ้ได้ดี
  • ช่วยในการป้องกันการหลั่งฮีสตามีนซึ่งทำให้เกิดอาการภูมิแพ้

แคปซูล

Artboard 1 copy 15
Artboard 2

       เบต้ากลูแคน เป็นสารอาหารที่ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งเบต้ากลูแคนจะเข้าไปลดสารที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการภูมิแพ้ อีกทั้งยังควบคุมไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ เบต้ากลูแคนจึงไม่มีความเป็นพิษอยู่เลย ซึ่งแตกต่างจากการรักษาแผนปัจจุบันทั่วไปที่จะให้ยากดภูมิต้านทานไม่ให้ทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อคนไข้ และมีโอกาสเป็นพิษได้

Artboard 2 copy 3
  • สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตพบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหร่าย หรือพืชชนิดต่างๆ
  • ช่วยในการยับยั้งเชื้อโรคและสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
  • ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจและทางเดินอาหารให้สมดุล
  • กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว ให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดอาการ การก่อภูมิแพ้ได้ดี
  • ช่วยในการป้องกันการหลั่งฮีสตามีนซึ่งทำให้เกิดอาการภูมิแพ้

นโยบายความเป็นส่วนตัว | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0515559000081

นโยบายความเป็นส่วนตัว | เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0515559000081